Get Adobe Flash player  
 
S.No State City Nos

1

Delhi

Delhi

011-39191500

2

Himachal Pradesh

Shimla

0177-3927936

3

Haryana

Hissar

01662-306900

4

Jammu & Kashmir

Jammu

0191-2490086 / 88 / 89

5

Srinagar

0194-2488934 / 0194-2488927

6

Punjab

Amritsar

0183-3937901

7

Chandigarh

0172-3063336

8

Jalandhar

0181-3048080

9

Patiala

0175-3927906

10

Rajasthan

Jodhpur

0291-3981040

11

Kota

0744-3927902

12

Bikaner

0151-3048028

13

Ajmer

0145-3927917

14

Udaipur

0294-3927921

15

U.P

Kanpur

0512-3027925

16

Agra

0562-3983919

17

Allahabad

0532-3927970

18

Bareily

0581-3058076

19

Aligarh

0571-2740813

20

Jhansi

0510-2443110

21

Goa

Panaji

0832-3048000

22

Gujarat

Surat

0261-3984928

23

Ahmedabad

079 - 39832143

24

Baroda

0265 - 3984928

25

Rajkot

0281 - 3032053

26

M.P

Indore

0731-3917550

27

Bhopal

0755- 3918149

28

Gwalior

0751-3058143

29

Maharashtra

Mumbai

022 30689444

30

Sholapur

0217-2312927

31

Jharkhand

Jamshedpur

0657-3927902

32

Ranchi

0651-3927901

33

Rourkela

0661-3927919

34

Orissa

Bhubaneshwar

0674-3018355

35

West Bengal

Kolkota

033-30180347

36

Asansol

0341-3927901

37

Assam

Guwahati

0361-2464288

38

Karnataka

Bangalore

080-30480475

39

Mysore

0821 - 3981269

40

Mangalore

0824 - 3927903

41

Kerala

Thiruvananthapuram

0471-3927926

42

Tamilnadu

Chennai

044 39183619

43

U.T

Pondicherry

0413-3927944

44

Andhra Pradesh

Hyderabad

040-39899927

45

Tirupathi

0877-2240610

46

Vishakhapatnam

0891-3927957